Kalite Politikası

Müşteri memnuniyeti temel olan bir yaklaşım ve kalite anlayışını benimsemiş deneyimli, takım ruhuna sahip personelimiz ile sektörel değişimleri, teknolojik gelişimleri ve değişen müşteri taleplerini sürekli takip edip bünyemize adapte ederek, hizmetlerimizin sürekli iyileştirilmesinin sağlanması ve müşterilerimize en iyi hizmeti sunulması öncelikli hedefimizdir. Ayrıca; • Müşterinin değişen taleplerinin zamanında tespit edilmesi, taleplere hızlı yanıt verilmesi, zamanında sevkiyat yapılması, kaliteli ürün ve rekabet edilebilir fiyat sunulması, • Müşteri tatminini sürekli kılabilmek adına yüksek teknolojinin takip edilmesi ve etkin kullanımı, • Kaliteden tüm personelin sorumlu olması anlayışının benimsenmesi ve bu nedenle tüm personele kalite bilincinin yerleştirilmesi, bilgi ve becerilerini geliştirecek eğitimlerin sağlanması, uyum ve yaratıcılığın teşvik edilmesi, • Personelin mutluluğunun ve motivasyonunun sağlanması, • Sistemde tanımlanan süreçlerin performans göstergelerine dayalı ölçülebilir, kalite hedeflerinin değerlendirilmesi yoluyla sistemin sürekli iyileştirilmesi, uygulanabilir şartları da dikkate alarak kalite anlayışının benimsenmesi kalite politikamızdır. Bu doğrultuda KAR AMBALAJ olarak kalite hedeflerimizi belirleyeceğimizi, hedeflerimizi sürekli gözden geçireceğimizi ve bu politikamızı tüm çalışanlarımız arasında yaygınlaştıracağımızı taahhüt ederiz.
140
Çalışan
7000 m2
Üretim Alanı
12000 Ton
Üretim Kapasitesi